måndag 10 februari 2014

Söka hamn

Söka hamn I

En plats jag ständigt återkommer till är Stendörren, ett naturreservat i Sörmlands skärgård. Jag är uppvuxen i Nyköping och när jag var liten gjorde vi ofta utflykter dit, vinter som sommar, men numera åker jag bara dit på sommaren. Där kan man gå på gungande hängbroar, från ö till ö, långt ut i skärgården. Öarna är skogklädda och man går ömsom på barrklädda stigar, ömsom på lena klippor. Det är en så fin promenad. Sedan kan man slå sig ner på de brunrosa varma klipporna, plocka fram matsäcken, bada och se på båtarna som passerar ute på fjärden. När kvällen kommer stillar sig myllret av segel och båtarna söker hamn.
Målningen är en del i en serien "Söka hamn I-IV". Det är en minnesbild men samtidigt tänker jag att livet kan vara som en seglats där vi då och då behöver söka hamn, stanna upp, tänka till om var vi befinner oss, utvärdera för att sedan gå vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar